From: "Dr.Gencho Danev" gdanev@clf.bas.bg
Subject: Dulboki subolesnovanija
Date: Mon, 13 Jan 2003 13:59:15 -0800
To: stamenov-inmemoriam@bulgaria.com

До роднините и близките на доц. Константин Стаменов
До катедра Квантова Електроника
До Института по Лазерна Техника
До Физически факултет на СУ "Св. К. Охридски"
Уважаеми близки и роднини, скъпи колеги,

С голяма болка научих за смъртта на Големия Човек, Учител и Съзидател на
българската наука доц. Стаменов. Аз не съм бил от неговите ученици, но
имах личното щастие да го познавам и да се въсхищавам на неговат
ерудиция, научна мисел и преди всичко на неговото благородство. Малко са
хората у нас, които така последователно да са действали, дори след
своето пенсиониране за постигане на високите цели на българската наука
и образование. На фона на пълния крах на морални ценности, включително и
в науката, неговия образ има огромно излъчване и е чудесен пример за
младите колеги. За негово най голямо удоволетворение, а това беше и
неговата най голяма радост, всеки един от неговите ученици и колеги е
получил една частица от голямото му Сърце.
Поклон пред неговата Светла Памет!

ст.н.с. Генчо Данев
--
*****************************
Dr.Gencho Danev
Central Lab.of Photoprocesses
Bulgarian Academy of Sciences
G.Bonchev-str., bl.109
1113 Sofia, Bulgaria
Phone 00359-(2)-979-3513
00359-(2)-720-757
Fax 00359-(2)-722-465