ALPHALAS GmbH

Bertha-von-Suttner-Str. 5Tel.: (+49-551) 77 06 147E-mail: sales@alphalas.com
D-37085 Goettingen, GermanyFax: (+49-551) 77 06 146Web-Site: www.alphalas.com


Дата: 12.01.2003

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНО ПИСМО

До роднините и близките на доц. Константин Стаменов
До катедра Квантова Електроника
До Института по Лазерна Техника
До Физически факултет на СУ "Св. К. Охридски"


Уважаеми близки и роднини, скъпи колеги,

С голяма скръб научих за внезапната смърт на доцент Стаменов.

Напусна ни един прекасен човек, на когото аз, а и всички негови възпитаници дължим изключително много. С много труд и себеотрицание доц. Стаменов създаде и възпита многобройни специалисти по Квантова електроника и лазерна техника, създаде колектив на световно ниво и за нашите условия постигна невероятното. Болката ми е голяма, защото го уважавам, обичам и много високо ценя. Такива хора като него, които са готови безрезервно винаги да помогнат на другите, и просто живеят за да дават нещо от себе си на  другите, са за съжаление днес едно изключение. Това прави моята мъка още по-голяма. Той беше просто Човек.

Съжалявам, че в този момент съм далеч от България и не мога да отдам непосредствено последна почит към доцент Стаменов. Бих се радвал, ако мога да допринеса по някакъв начин, включително и финансово, за достойно сбогуване с него.

За достойно почитане на заслугите на доц. Константин Стаменов за изграждането и развитието на Квантовата електроника и лазерната техника в България, заради неговата човечност и за да бъде пример за бъдещите физици, бих предложил на ръководството на Физически факултет да наименува една аудитория на неговото име.

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД НЕГОВАТА ПАМЕТ!

Красимир Станков
Директор АЛФАЛАЗ ГмбХ
бивш доцент в катедра Квантова Електроника
Гьотинген, Германия