Учебници и монографии
 1. Г. Георгиев, Холография (Народна просвета, 1982).
 2. Г. Георгиев и С. Салтиел, Практикум по квантова електроника и лазерна техника (Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 1988).
 3. I. P. Christov, "Generation and Propagation of Ultrashort Optical Pulses," in Progress in Optics (ed. by E. Wolf), vol. XXIX, pp. 201-284, (1991).
 4. М. Максимов, С. Салтиел и Г. Христакудис, Физика за 12 клас на средните общообразователни училища (Просвета, 1992).
 5. С. Динев, Лазерите в модерните технологии (Алфа, 1993).
 6. М. Ненчев и С. Салтиел, Лазерна техника (Изд. на СУ „Св. Кл. Охридски”, Наука и изкуство, 1994).
 7. Хр. Стоянов и А. Панева, Ръководство за упражнения по физична оптика и оптични прибори (Изд. на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2001).
 8. S. Saltiel, A. Sukhorukov, and Y. Kivshar, "Multistep parametric processes in nonlinear optics," in Progress in Optics (ed. by E. Wolf), vol. 47, pp. 1-73 (2005).
 9. Хр. Стоянов, Оптика (Изд. на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2009).
 10. P. Salieres and I. Christov, "Macroscopic Effects in High-Order Harmonic Generation," Springer, Berlin, Germany, pp. 261-280 (2009).
 11. Хр. Стоянов, Лазерни методи за диагностика и контрол (Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, 2010).
 12. Хр. Стоянов, Поляризационна оптика (Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, 2012).
Публикации

В периода 2007-2012 членовете на катедрата са публикували над 100 статии в престижни международни научни списания. Актуална информация за публикациите на членовете на катедрата може да се намери в техните CV:
http://quantum.phys.uni-sofia.bg/dreischuh/index.html
http://quantum.phys.uni-sofia.bg/saltiel/home.html
http://www.phys.uni-sofia.bg/~ivan.christov/index.htm
http://www.phys.uni-sofia.bg/~ibuch/layout.php?page=group/ibuch
http://portal.uni-sofia.bg/docs/phys/cv/CV_Hristiyan_Stoyanov_EU_eng.doc
http://portal.uni-sofia.bg/docs/phys/cv/CV_Ivan_Haltakov_EU_Bg.doc
http://portal.uni-sofia.bg/docs/phys/cv/CV_Ivan_Stefanov_EU_Bg.doc


Вашите коментари изпращайте тук

2020-01-14