СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Видеоклипове, представящи някои от нашите лаборатории

Лаборатория по лазерна техника [video]
Лаборатория по лазерна физика и нелинейна оптика [video]
Учебна лаборатория "Физична оптика" (част 1) [video]
Учебна лаборатория "Физична оптика" (част 2) [video]
Учебна лаборатория "Физика на лазерите" [video]
Учебна лаборатория "Лазерна техника" (част 1) [video]
Учебна лаборатория "Лазерна техника" (част 2) [video]
Учебна лаборатория "Лазерна техника" (част 3) [video]

Вашите коментари изпращайте тук

2019-10-05

Check this is a valid HTML 4.01 document!