СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Видеоклипове, представящи някои от нашите лаборатории

Лаборатория по лазерна техника [Flash video, 17.5 MB]
Лаборатория по лазерна физика и нелинейна оптика [Flash Video, 8.48 MB]
Учебна лаборатория "Физична оптика" (част 1) [Flash Video, 24.6 MB]
Учебна лаборатория "Физична оптика" (част 2) [Flash Video, 19.7 MB]
Учебна лаборатория "Физика на лазерите" [Flash Video, 12.7 MB]
Учебна лаборатория "Лазерна техника" (част 1) [Flash Video, 30.8 MB]
Учебна лаборатория "Лазерна техника" (част 2) [Flash Video, 13.8 MB]
Учебна лаборатория "Лазерна техника" (част 3) [Flash Video, 17.7 MB]

Вашите коментари изпращайте тук

2012-01-09

Check this is a valid HTML 4.01 document!