Prof. Solomon Saltiel
Faculty of Physics, Department of Quantum Electronics  , University of Sofia

  • ЛАЗЕРНА ТЕХНИКА I част 45 часа: 

  

  • ЛАЗЕРНА ТЕХНИКА II част 45 часа: 

  

  • ФОТОННИ СТРУКТУРИ 30+15 часа: