КАТЕДРА КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”
бул. “Дж. Баучер” 5,
София-1164, БЪЛГАРИЯ
Факс: (+359 2) 689 085; (+359 2) 962 52 76
http://quantum.phys.uni-sofia.bg/

МЕМОРИАЛЕН ФОНД

“Доц. К. СТАМЕНОВ”


Инициативният комитет на Мемориалния фонд “Доц. Константин Стаменов” и преподавателите от катедра Квантова електроника
благодарят на дарителите (в хронологичен порядък):

проф. Красимир Станков – Alphalas GmbH
проф. Стамен Димов
г-жа Мария Стаменова Йорданова
проф. Иван Томов
д-р Сергей Савченко
д-р Велко Цолов – Optiwave Corp.
д-р Иван Милев
доц. Иван Бъчваров
проф. Александър Драйшу
чл.-кор. проф. Соломон Салтиел

Всеки, който в една или друга степен е бил съратник на доц. Стаменов, и има желание да даде своя принос за да увековечим спомена за нашия учител и да постигнем целите, които бяха и негови, би могъл да ползува откритите дарителски сметки.

София, 11 януари 2005 г.