КАТЕДРА КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”
бул. “Дж. Баучер” 5,
София-1164, БЪЛГАРИЯ
Факс: (+359 2) / 689 085; (+359 2) 962 52 76
http://quantum.phys.uni-sofia.bg/

МЕМОРИАЛЕН ФОНД

“Доц. К. СТАМЕНОВ”


Уважаеми колеги,

Преди две години, на 10.01.2003 г., почина доцент Константин Стаменов - един от пионерите на квантовата електроника и лазерната техника в България и основател на катедра Квантова електроника. За да почете светлата памет на този достоен човек, Факултетният съвет на Физическия факултет реши да именува учебна зала Б-428 на неговото име. Освен това беше създаден Фонд на името на доц. Стаменов, където да се събират средства от дарения на хора и организации, които познават и ценят дейността на доц. Стаменов за развитието и популяризирането на лазерната физика в България. Целта на фонда е да финансира дейности, повишаващи нивото на учебния процес и стимулиращи развитието на лазерната физика и техника в България, а именно

  1. Подпомагане оборудването на учебната зала "Доц. К. Стаменов" със съвременна аудиовизуална техника, осигуряваща по-високо ниво на обучението по лазерна физика във Физическия факултет на СУ.

  2. Учредяване на парична награда "Доц. Стаменов" за студент с отличен успех и с постижения в научно-изследователската работа.

  3. Създаване на мемориален кът, показващ приноса на доц. Стаменов за създаването на направлението Квантова електроника и лазерна техника в България и, в частност, във Физическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски".

Фирми, лица и институции от България и чужбина, които имат желание да направят дарение във вид на апаратура или компютърна техника за осъвременяване на учебния процес, могат да го направят чрез фонда "Доц. К. Стаменов". Със съдействието на Научно-изследователския сектор на Софийския университет са разработени необходимите счетоводни процедури и юридически инструменти за защита волята на дарителя. Ако той не възрази, приносът му ще бъде отразен в интернет-страницата на катедра Квантова електроника.

Банковите сметки за превод на средства във Фонд "Доц. К. Стаменов" са:

в лева:

Българска Народна Банка, банкова сметка: 3000174409,
банков код: 66196611, БИН: 7308010009,
За Фонд "Доц. Константин Стаменов"
Титуляр на сметката: НИС при СУ "Св.Кл.Охридски",
гр.София-1164, бул."Др.Цанков"8,
Данъчен № 1220022435, Булстат: 0006706800015П
Тел.: 02/865 46 86; 02/866 87 19; FAX 02/865 64 13; e-mail: info@nis.uni-sofia.bg,
Материално отговорно лице: проф. Ал.Драйшу.

в чуждестранна валута:

Bulgarian National Bank, Sofia-1000, Bulgaria, 1 Batenberg square
S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF; account: 3000174409;
NIS-Sofia University "St. Kl. Ohridski", Fund "Assoc.Prof. K. Stamenov"
through DEUTSCHE BANK
Frankfurt, 10092334950000, S.W.I.F.T. code: DEUTDEFF

В случай, че предпочитате да изпратите чек, той трябва да бъде платим на името на NIS-Sofia University "St. Kl. Ohridski" - Fund "Assoc.Prof. K. Stamenov".

Инициативният комитет от катедра Квантова електроника се надява всеки, който в една или друга степен е бил съратник на доц. Стаменов, да даде своя принос за да увековечим спомена за нашия учител, който през тази година би навършил 80 г., за да постигнем целите, които бяха и негови. За контакти се обръщайте се към проф. A. Драйшу (тел. 0359-2/ 81 61 611, e-mail: ald@phys.uni-sofia.bg


Ръководител на катедра Квантова електроника и председател на Инициативния комитет:


 

/проф. А. Драйшу/

София, 11 януари 2005 г.