1. проф. дфн Александър Драйшу (нелинейна оптика, свръхкъси импулси)
  2. проф. дфн Иван Христов (нелинейна оптика, свръхкъси импулси)
  3. доц. д-р Иван Стефанов, e-mail: Email (лазерна спектроскопия, нелинейна оптика, лазерни източници)
  4. доц. д-р Стоян Куртев, e-mail: Email (лазерни източници, нелинейна оптика, приложения на лазерите)
  5. гл. ас. д-р Наско Горунски, e-mail: Email (твърдотелни лазери, нелинейна оптика, приложения на лазерите)
  6. гл. ас. д-р Николай Димитров, e-mail: Email (нелинейна оптика, свръхкъси импулси)
  7. физ. д-р Любомир Стоянов, e-mail: Email
  8. докторант Мая Жекова, e-mail: Email
  9. физ. Веселина Салтиел, e-mail: Email