СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНИКА"

Учебни планове и програми на курсовете,
четени в катедра "Квантова електроника"


степен: Бакалавър, специалност: Фотоника и лазерна физика
форма на обучение: Редовно
Web address: http://quantum.phys.uni-sofia.bg/fotonika.html


степен: Бакалавър, специалност: Физика
форма на обучение: Редовно
Web address: http://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML

степен: Бакалавър, специалност: Инженерна Физика
форма на обучение: Редовно
Web address: http://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/EngPhys/UP-2.HTML


Под ръководството на кат. Квантова Електроника в общофакултетския практикум по "Съвременни експериментални методи", който е задължителен за всички бакалаври Физика и Инж. физика, се извършва упражнението "Лазерен генератор с непрекъснато възбуждане от полупроводников лазер: устройство и основни характеристики".
Упътването за това упражнение можете да изтеглите в PDF-формат от тук.

степен: Магистър, специалност: Инженерна Физика
маг. програма: Квантова електроника и лазерна техника
Редовно и задочно обучение
Web address: http://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/MS/KELT-2.HTML


За коментари и предложения кликнете тук

2016-12-01

Valid HTML 4.0!